Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

10. neděle v mezidobí - C; Lk 7, 11-17 Poslouchejte Ježíše, učí nás životu.

13. června, 2013allocutio

 

O některých lidech říkáme, že se dovedou tomu, co dělají, věnovat tělem i duší. Také často opakujeme heslo: V zdravém těle, zdravý duch, platí to i opačně. Už starý katechizmus učil, že člověk má tělo a duši. Tento dualizmus byl převzat z řecké filozofie. Lékařská věda udělala za poslední léta mnohé pokroky. A přesto, že si dovede poradit s mnohými chorobami, přesto se vyskytují nové, které jí působí problémy další. Poslední kongres lékařů, který probíhal v Německu na téma psychiatrie, psychologie a psychoterapie zdůraznil, že je potřeba léčit nejen tělo, ale i duši. Je potěšitelné, že lékaři při své péči o pacienty si stále více váží práce těch, kteří pamatují na duši a více a více po nich volají, zvláště při urgentním příjmu.

     To, co objevuje moderní lékařská věda, to věděli lidé již velmi dávno.Věděli, že ten či onen, ta,či ona, se utrápili z nešťastné lásky. Věděli, že utrpení duše se negativně projeví na zdraví těla a mnohdy to končí špatně. Musíme si dávat pozor na lidi, kteří nejen vysloví ta hrozná slova o zničení, ale také podle nich jednají.Co je k tomu vede ? Zloba a hřích. Ti, kteří byli posíláni už ve Starém zákoně aby uzdravovali, zvěstovali člověku, že je posílá Ten, který umí léčit a má k tomu také své metody, kterým chce člověka naučit. Vzpomeňme na proroka Eliáše, který byl poslán k jedné vdově, které zemřel syn. Ona si myslí, že smrt jejího syna je trestem Božím. Nebylo tomu tak, protože se měla ukázat Boží moc a sláva a vzbudit důvěru k těm, kteří ji hlásají. Prorok vrací vdově syna živého; lidé žasnou a říkají, že je mužem Božím a slovo v jeho ústech je pravdivé. Co jiného by mohli říci ti, kteří byli svědkem stejného zázraku, který se udál nedaleko místa, kde kdysi něco podobného udělal Eliáš. Naim je to místo, kde Ježíš potkává smutný zástup a plačící matku - vdovu, která se loučí se svým jediným synem. Kristu je matky líto. Křísí mrtvého a vrací ho jeho matce. Znovu se ozývají ti, kteří to viděli. Nový prorok povstal mezi námi a Bůh navštívil svůj lid. Bůh může oživit to, co je mrtvé a vrátit živým, kteří o to stojí. Hřích umrtvuje vše živé a krásné a vnucuje to lidem pod záminkou štěstí a radosti. Namlouvá člověku, že když v sobě umrtví víru v toho, který je dárcem pravého života a štěstí, že najde štěstí a radost. Ovšem neříká, za jakou cenu a na jak dlouho. Kolik lidí už padlo do osidel tohoto omylu. Máme je kolem sebe. Máme je ve svých rodinách. Jak jim pomoci? Učit je životu a radosti, která plyne z čisté a zdravé duše, která přináší i zdraví těla a tím i radost. Ježíš to umí a on nám jistě pomůže, pokud o jeho pomoc budeme stát. Matka Boží, která ví o těchto svých nemocných dětech nám zajisté pomůže svou mocnou přímluvou. Amen.

 
 
Per Mariam ad Jesum!