Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie

09. prosince, 2014allocutio

 

SLAVNOST Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Lk l,26-38 Panna Maria vzor a pomocnice

     Prožíváme advent. Čekáme na Ježíšův příchod. Už jsme se na samém začátku adventu setkali s ním v jeho slovech.. Ta byla výzvou k bdělosti a připravenosti. Minulá neděle přinesla výzvu Předchůdce Páně, abychom Kristu ve své bdělosti a pozornosti připravili cestu do svého srdce. A Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu byla jen ukázkou toho, jak máme, po vzoru a s pomocí Matky Boží, jednat i my. Kdo pozorně poslouchal bohoslužbu slova o této slavnosti, pak mohl zjistit, jak jedná ten, který se provinil a jak zcela jinak ten, který má srdce čisté a ochotné. Výmluvy na jiné, přehazování a zlehčování, to je jednání první Evy. Úplně jinak jedná druhá Eva, Panna Maria. Zcela opačně, nemluví o jiných, ale o sobě a dává celý svůj život Bohu a jeho záměrům. Když o tom uvažujeme, pak někdo může namítnout. Přece Panna Maria tak musela jednat. Vždyť byla připravena a Bohem vybavena Byla zbavena prvotního hříchu a uchráněna i hříchů osobních. To druhé je sice pravda, ale nesmíme zapomenout, že i Panna Maria měla svobodnou vůli, sama se rozhodovala a tak mohla říct i ne. A že ona neměla žádné problémy a těžkosti také není pravdou. Jen uvažme. My, kteří usilujeme o dokonalost, pak musíme a pociťujeme tíhu svých hříchů a slabostí. A stejně tak na nás doléhá tíha našeho hříšného okolí. Jen tak si v této souvislosti vzpomínám na svého spirituála Dr. Šuránka, který nám zdůrazňoval, jak máme bojovat v přítomnosti hřešících lidí. Připravoval nás na to, že lidé, zvláště v některých oblastech, velmi často berou Boží jméno nadarmo. V takovém případě máme v duchu říkat Sláva Otci.....Kolikrát jsem si vzpomněl a v poslední době často vzpomínám a opakuji to, co nám P. spirituál doporučil. Dokonce to říkám s hněvem těm, kteří používají těch Božích jmen nadarmo kolem mne. Protože i nás, ač jsme hříšníci, musí bolet, když někdo vedle nás Boha hříchem uráží. A že by to tu, jejíž srdce bylo čisté, která byla oslavou svatosti Boží, že by to Matku Boží nebolelo, když někdo Boha urazil a uráží. A jaká je to bolest, protože si ona daleko více než my uvědomovala, o co v takovém případě jde. A to už ani nemluví o tom, jaké bolesti musela  prožívat, když byla svědkyní utrpení a smrti svého a Božího Syna. A protože nám rozumí, proto nám chce a může pomáhat. Máme v ní tu, která ví o svých dětech a vychází jim svým příkladem i přímluvou vstříc. Panno Maria, beze hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme! Amen.

Olomouc 9. prosince 2014

P.František Dobeš, spirituál comitia Mariiny legie. 

 
 
Per Mariam ad Jesum!