Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

Co přináší svátost Smíření

10. března, 2015allocutio

 

Jan 2,13-25 Jak je potřebná svátost smíření.

     Když přečteme uvedený úryvek evangelia, pak se nabízí hned několik možností, o čem bychom měli uvažovat. Snad o tom, kolik kostelů bylo a ještě bude zničeno rukama zločinců. Je lehké použít trhavinu a to, co vybudovala obětavost srdcí a rukou mnoha lidí, se najednou změní v trosky. Proč? Důvod je jediný. Zničit to, představuje Boha a jeho zájmy. Zničit nejen jeho přítomnost mezi lidmi, ale také šíření jeho požadavků. Tak můžeme označit i barbarské ničení památek příslušníky ISIS (=islámského státu) na území dnešního Iráku. Ačkoliv se vydávají za ty, kteří vyznávají Alláha, jejich činy je usvědčují o opaku. A stejně i ty, kteří nečině přihlížejí. Oběma stranám jde o jedno, postavit  své zvrácené já na místo Boží. Domýšlejí vůbec tito lidé, že jejich jednání nemá vůbec žádnou budoucnost? Ta patří a bude patřit jedině Bohu. Ale uvést jeho myšlení, do myšlení lidí, je složité. Ale jedině toto je zárukou pokoje a radosti.

     Když byly zveřejněny tajné archívy tajné policie, vyšlo najevo, kolik hříchů bylo spácháno v minulosti v tomto směru.Jako ničení kostelů, zavírání, mučení a vraždy kněží, řeholníků a biskupů. Stejně tak i pomlouvání těch, kteří měli být zostuzeni pro své přesvědčení v očích  druhých. A ty, kteří to vše s vervou dělali, nejen, že nebyli nijak potrestáni, ale užívají si klidu a vysokých důchodů. Ovšem jejich svědomí klidné není a určitě jim nedává klidné sny. A tady nepomůže žádný lék. Jen upřímné přiznání a lítost. Ovšem mnozí toho nejsou schopni. Bylo nedělní odpoledne a někdo zvonil u fary. Kněz  přerušil modlitbu breviáře a šel otevřít. Mladý muž přišel poprosit o svátost smíření. Kněz jej ochotně vedl do kostela Cestou muž sděluje, že to nebude krátké, že má celý sešitek poznámek. To však kněze neodradilo. Když se po třech hodinách vraceli na faru, říká cestou kněz: Můžete být klidný. To špatné jsme z filmu vašeho života vystříhali, to je zničeno, zůstává jen to dobré. A mladý muž přidává: Pane faráři, musím vám sdělit, proč jsem se rozhodl ke svaté zpovědi. Přistihl jsem svou manželku při nevěře. Byl jsem zdrcen a chtěl jsem vše ukončit. Spolykal jsem všechny prášky, které jsem doma našel. Přišli na to, odvezli mne do nemocnice a vypumpovali mně žaludek. Když jsem byl opět čilý, pak mne psychiatr zavolal do kanceláře, sestra si sedla ke stroji a on pokládal otázky. Jméno, datum narození a přesný popis, proč jsem to udělal. Odmítl jsem odpovídat, protože jsem si uvědomil, že ti dva nebudou mlčet. Vy jste mne trpělivě vyslechl. nevyptával jste se a dal mi rozhřešení. Dosáhl jsem odpuštění hříchů a klidu v duši A to vše dává skrze vás jen Bůh. Děkuji vám. Tento příběh vypovídá o všem. Ale ještě jeden pohled, který otevírá povídka Karla Čapka. Scházejí se, a tak by tomu mělo být vždy, ti tři, kteří ovlivňují život člověka. Kněz, advokát a lékař. Kněz  začíná vyprávět. Přišel ke mně muž, že se chce vyzpovídat. Klekl do zpovědnice a udělal jsem nad ním kříž. Bylo chvíli trapné ticho, ale, když jsem mu chtěl pomoci, začal sám. Při jeho slovech mně to připadalo, že snědl něco otráveného a nyní to zvrací. Musel jsem si nacpat štólu do úst, abych nezvracel také. Když skončil, zeptal jsem se, zda toho lituje. Řekl mi suše, že ne, on nevěří. A já jsem mohl říci, že ta jeho snaha je marná. Klidu nedosáhne. Ke slovu se dostal advokát s tím, že asi i on se setkal se stejným mužem a problémem. Chápe, že kněz je vázán tajemstvím, ale on ví své. Ten muž mi svěřil takové otřesné zločiny, že jsem byl překvapen. A pak mně položil otázku, zda jej udám. Řekl jsem, že ne, mou povinností to není. Poděkoval a zaplatil za jednání stokorunový obnos. Pak se přidal i lékař s tím, že toho muže měl také v práci. A když chtěl od lékaře pomoc, pak mu mohl dát jen dvě morfiové injekce. Ten, kdo nevěří a nelituje to má těžké. Co s ním to vědomí viny udělá? Co dokázali veteráni válečných hrůz ve Vietnamu i v Afganistánu. Psychiatři a oběti řádění těchto veteránů, by mohli mluvit.

     Jestliže Pán Ježíš vyčistil jeruzalémský chrám, má také možnost, vyčistit i chrám naší duše. Spojme se ve vroucí modlitbě k Bohu, poprosme i Pannu Marii, Útočiště hříšníků, aby pomohla najít lidem klid duše ve svátosti smíření. Aby nás všechny mohl ovládnout Boží Duch, který přináší pravou radost, klid a štěstí. Amen.....

Olomouc, 10.3.2015

P.František Dobeš, spirituál Comitia Legio Mariae, Olomouc

 
 
Per Mariam ad Jesum!