Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

K čemu nás Pán volá?

09. února, 2016allocutio

 

Lk 5,1 - 11 K čemu nás Pán volá?

     Životní situace nás někdy hodně vytočí. V některých takových případech podléháme bezradnosti a zklamání. Jak potom se člověk může chovat vůči těm, kteří nám chtějí něco říci. V takových momentech je běda tomu, kdo se blízko nás objeví. Zkusme se vžít do situace apoštolů. Celou noc lovili, těžce se namáhali a všechno to úsilí přichází v niveč. S těžkým srdcem ještě vyperou sítě, poskládají je. Do toho přichází zástup lidí a oni vidí i toho, se kterým se už viděli. Ano, je to Ježíš, který v Káně proměnil vodu ve víno. Ale nyní je pro ně voda odpuzující. Nemůže je napadnout, že i tady může Ježíš něco udělat. Když Petr slyší prosbu Pána, který vstoupil na Petrovu loď, aby kousek odrazil od břehu, poslechl.  Byl svědkem kázání Pána, stejně, jako zástupy na břehu. A Ježíšovo slovo je všechny zaujalo. Vykládal Zákon úplně jinak, než ti, které doposud poslouchali. Po skončení kázání se zástupy rozcházejí, Ježíš opouští Petrovu loď, ale jenom proto, aby se přesvědčil, jak Petr a jeho druhové poslouchali. Jejich rybářské zkušenosti se bortí pod Ježíšovým přáním. Uvědomme si znovu, že po nočním neúspěšném lovu, který byl pro lov ideální a oni to dobře vědí, je nyní někdo, kdo není rybářem vybízí, aby opět podstoupili nesmyslnou dřinu. To také Petr Pánu říká. Ale zároveň řekne něco, co by jinému nikdy neřekl. " Na tvé slovo rozestřu sítě." Poslušnost je v životě velmi důležitá, ale umění je rozpoznat, koho můžeme poslechnout. Nebránit se, ani, kdy se nám to zdá, že posloucháme zbytečně. Člověk nemá vždy pravdu, to víme, ale bráníme a vzpíráme se i Pravdě samotné - Bohu. Petrova loďka hostila Pána, aby mohl pronést slova pravdy. Kolik lidí je slyšelo a neposlechlo. Nezařídili svůj život podle toho, co slyšeli z Ježíšových úst. A Petrova loďka byla i místem, které bylo naplněno množstvím ryb. Petr a jeho společníci poslechli a jejich práce s Bohem přinesla užitek. Ale byla podnětem, aby Petr i jeho následovníci nesli zprávu o tom, že Ježíšova slova jsou pravdivá, do celého světa. Dostala se i k nám. Máme za to být vděčni a nechat se naplnit ochotou, díky Ježíšově přítomnosti, překonávat nejen u sebe, ale i druhých, zklamání, bezmocnost a nechuť. Život nás staví před mnohé těžkosti před mnohá řešení. Ale když člověk chce vše vyřešit jen z vlastní zkušenosti, pak to zavání neúspěchem. Ale počítáme-li s Kristem, pak žádná námaha, žádná naše lidská činnost není zbytečná a bude užitečná, i když mnohdy výsledky nevidíme. Zkušenost Petra a jeho nástupců i pomocníků to jasně ukazuje. Máme svým příkladem svým jednáním v životě přivádět jiné ke Kristu. To vyžaduje, abychom Kristu důvěřovali a jeho zásady uplatňovali.

     Jeden takový příklad, že to jde. Skupina amerických podnikatelů odletěla do Chigaga, na jednání slíbili, že v pátek večer budou u svých rodin. Jednání se protáhlo a oni na poslední chvíli probíhali terminálem k čekajícímu letadlu. V tom zmatku některý z nich zavadil o košík s jablky, která na letišti prodávalo mladé děvče. Jablka se rozkutálela a jen jeden z podnikatelů se zastavil a jablka sbíral. Všiml si, že děvče je slepé. On si řekl, poletím jiným letadlem a doma to vysvětlím,. Sesbíral jablka a protože některá byla otlučená, vytáhl 10 dolarů, protože věděl, že je děvče slepé, dal jí do rukou deset dolarů a řekl, že je to náhrada za škodu. Když odcházel, uslyšel slova: "Ty jsi Ježíš?" Ta slova jej hluboce zasáhla a on přemýšlel. Kolik slepých lidí máme kolem sebe. Ne, že by neviděli očima, ale jejich duše je slepá. Panno Maria, pomáhej nám, abychom jako Ty žili s Ježíšem a uměli na něho ukazovat drobnými skutky lásky. Abychom byli poslušní a vytrvalí. Amen.

  P.František Dobeš, spirituál comitia Legio Mariae, Olomouc

V Olomouci, 9.2.2016

 
 
Per Mariam ad Jesum!