Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

Co dokáže spolupráce Boha a člověka

14. června, 2016allocutio

 

Lk 7,36 - 8,3 Co dokáže spolupráce Boha a člověka
     Evangelium minulé neděle nám ukázalo, jaké jsou naše lidské možnosti. Farizeus pozval Pána Ježíše a on se tak mohl setkat s lidmi, kteří  byli ve svém vztahu k Bohu poznamenáni zvláštním způsobem. Farizeus měl vynikat horlivostí, ale v přítomnosti Pána Ježíše ji moc neukázal. Žena hříšnice byla na okraji společnosti. Pozvala se sama, protože hledala změnu života, hledala to, co ji naplní opravdovou radostí a štěstím. Farizeus nic takového nehledal. Proto žena odchází s darem pokoje do nového života. Své zklamání a bolest odevzdala Kristu a dostala od něj ujištění, že jí bude v životě dále provázet Ježíšova pomoc. Jak se setkáváme s Kristem my? Co mu přinášíme a co si od něj odnášíme? Rád bych spojil toto setkání s Kristem i s včerejším svátkem svatého Antonína. On nám také ukazuje, že hledal, našel a uměl z nalezeného dávat druhým. Ačkoliv mohl pokračovat ve stopách svého otce, významného vojáka a bojovníka. Dává se na duchovní dráhu a bojuje proti vnitřnímu nepříteli, aby ukázal a pomohl na cestě i jiným. Jako patnáctiletý vstupuje do kláštera Augustiniánů a aby  nebyl rušen častými návštěvami svých příbuzných, nechává se přeložit daleko od svého domova. Když se v roce 1220 dovídá, že pět Františkánů bylo zabito při působení mezi Maury, rozhoduje se vstoupi k Františkánům a odejít do Maroka. Špatné podmínky přči cestě mořem a vážná nemoc tento plán maří. Pracuje skromně v kuchyni. Jeho čas přichází, když se zúčastní kněžského svěcení spolubratrů. Marně hledají někoho, kdo by kázal a nakonec donutí, aby se tohoto úkolu ujal Antonín. Brání se, že umí jen mýt nádobí, ale kázat musí. Svou srdečnou, vřelou a působivou řečí uchvátí přítomné tak, že brzy je i on vysvěcen na kněze. Svůj úkol zvládá, protože je si vědom své slabosti, ale stejně i Boží pomoci. Toto vědomí z něj dělá velkého kazatele a pomocníka v lidských potřebách. Když umírá jako třicetišesti letý, svět o něj přichází viditelně, ale zůstává významným přímluvcem těm, kteří o jeho pomoc stojí. Se svatým Františkem, kterého osopbně znal, jsou světci, kteří proměnili dobu a přeměňují dodnes. I naše doba se vyznačuje hromaděním vnějšího bohatství a opouští bohatství vnitřní. Hodnoty, které mohou člověku pomoci v budování a získání pravého bohatství, které člověku neškodí, netáhne do záhuby, ale dává štěstí i radost trvalou. Panna Maria je toho největším svědectvím. Proto ji prosme, abychom této možnosti, které nám evangelium i světci ukazují, využili. Amen.
P.František Dobeš, duch. vůdce Comitia Olomouc
Olomouc, 14.6.2016

 
 
Per Mariam ad Jesum!