Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

Povzbuzení na srpen

12. srpna, 2016allocutio

 

Lk 12,32-48
     Významná část Ježíšových slov končí napomenutím k bdělosti: Buďte připraveni. Kolikrát se tohoto slova zneužívá, kolikrát je také podceňováno. V Riu začaly Letní olympijské hry. Můžeme se ptát, zda naši sportovci dovezou nějakou medaili. To spočívá také v tom, zda jsou dobře připraveni. Náš běžec Emil Zátopek na Letních olympijských hrách v Helsinkách získal hned třikrát zlato. Ve své kariéře překonal osmnáctkrát světový rekord. A když se ho ptali v čem je podstata jeho úspěchu, pak potvrdil slova Kristova: V pořádné přípravě. Byly to kýble potu, které obětoval, aby dosáhl zlata. A to zlata, které pomíjí. My bojujeme o zlato nepomíjející, zlatou medaili věčné radosti s Kristem. Proto musíme být připraveni.
     Když přichází malé děťátko na svět, pak není ani zlé, ale ani dobré. Přináší si určité geny, ale ty se dají výchovou ovlivnit. Je důležité, kdo a jak bude na toho malého a postupně vyrůstajícího človíčka, působit. Musí mít nejen vědomosti, ale také se musí naučit ovládat svou vůli. K tomu je potřeba mít mravné, čisté a dobré srdce. Škola má být dílnou lidskosti. Nabízí také různé kroužky. To rodiče chápou, ale zapomínají na to nejdůležitější, na náboženství. Pak přichází chvíle, kdy se mladý člověk rozhoduje a pak se připravuje na své budoucí povolání. Příprava je i tady velmi důležitá. Od zkoušky na lékařské fakultě vyšel budoucí lékař a celý rudý říká. Mám to za dvě a to jsem se naučil jen polovinu otázek. Právě ty jsem dostal. Ale co bude dál? Na to odpovídá řeholnice, která dělala při operacích instrumentářku. Podobný nedouka operoval. Pacienta otevřel a nevěděl co dál. Sestra přinesla anatomii, nalistovala příslušnou kapitolu a ukázala operátorovi, který mohl pokračovat. Teď mu to vyšlo. Ale, co kdyby šlo o akutní případ? Nebyl připraven. A stejně je tomu v dalším životě i v dalších životních situacích. Kdy a kde se na to připravíme? To záleží na zodpovědnosti těch, kteří za výchovu odpovídají, naší  snaze a hledání každého z nás. Bezpečnou přípravu vždy najdeme u Krista. On dá i sílu a možnosti k vyřešení všeho. Ale jsme připraveni se něj obrátit a spolehnout? V neposlední řadě je třeba se připravit i na to, že náš život jednou skončí. Nevíme jak, ale víme, že konec přijde a přichází mnohdy nečekaně. Dopravní nehody, smrtelné úrazy, zhoubné nemoci, infarkt. Jak dobré je připravit se i na tento závěr, který bude jen vstupem do nového života, který si už zde na zemi připravujeme. Dobře se říká, jaký život, taková smrt. Máte už sepsanou závěť. Chcete odcházet za situace, kdy se nad vašim chladnoucím, nebo už chladným tělem budou vaši příbuzní rvát o váš majetek. Kněz by mohl vyprávět. Jeden takový viděl na vlastní oči takovou skutečnost. Maminka měla jen jedno auto, ale dvě dcery a žádnou závěť. A tak byl svědkem boje těch dvou dcer. A poslední připomínka. Umíme aspoň pro případ, že bychom umírali náhle a bez kněze, vzbudit dokonalou lítost? Učme se a můžeme ji často opakovat: Bože, buď milostiv mně hříšnému!     Matka Boží nás rozumně učí připravenosti. Žít na zemi životem nebes. Amen.
 
P. František Dobeš, duch. vůdce Comitia Legio Mariae
   Olomouc, 12.8.2016

 
 
Per Mariam ad Jesum!