Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

Poslechnout Krista, znamená najít štěstí

10. ledna, 2017allocutio

 

 

Mt 3,13-17 Poslechnout Krista, znamená najít štěstí.
     V adventní době jsme prosili, aby nám nebe dalo Spasitele. Svět potřebuje silnou osobnost, která pomůže uspořádat neklidné vztahy mezi národy, uklidní srdce a dá sílu ke zdravému a správnému životu. Ne, že by se o  to nikdo nepokoušel, ale všichni tito hlasatelé správného směru života pocházeli ze země. Vánoce nám jasně ukázaly na toho, který je jiný. Přichází z nebe, je Bohem a stává se člověkem. Nebesa jásají Boží chválou a k lidem přichází nositel pokoje a štěstí. Tři králové, zástupci celého pohanského světa ukazují, že se vyplatí pozorně sledovat události, obětovat dlouhou a těžkou cestu a jít
za poznáním opravdového Krále. Poznání pastýřů, mudrců i ostatních hledajících je dovršeno a potvrzeno samotným Bohem, když se ozývá jeho hlas při Ježíšově křtu v Jordánu. Toto je milovaný Syn Boží. Víc už čekat nemusíme.  Pán Ježíš JE slíbeným Mesiášem, který přišel
z nebe, aby nám ukázal cestu  k pokojnému a šťastnému životu, cestu
k Bohu. Volá, ukazuje a pomáhá. Kdo pochopí, co nám bylo v Kristu dáno a Bohem potvrzeno, ten najde cestu. Nebude vždy jednoduchá, ale bude schůdná a přinese svůj užitek. Snad není potřeba nic víc dodávat, protože nejen víme, ale i vidíme, jaké vzory se nám nabízejí a co od nás žádají. Stále se povede boj o lidské srdce, které je místem, kde se utváří svět a jeho řád. Pán nám nabízí řešení a my si můžeme vybrat.
     Stará pověst vypráví o kmeni, který byl neustále ve válce
s ostatními. Příslušníci tohoto bojovného kmene, loupili, vraždili a ničili. Neznali mravnost, lásku ani soucit. Byli tak divocí, že se zdálo, že přímo prahnou po smrti. Jeden polekaný stařešina svolal rozumné příslušníky všech ohrožených kmenů, aby se nějak pokusili zastavit ten zdivočelý kmen. Po mnoha diskuzích se tito moudří rozhodli skrýt tajemství úspěchu a štěstí před těmi, kteří ho zneužívají. Ale kam toto tajemství schovat? Jedni navrhovali, zakopat do země, jiní vynést je na vrcholky nejvyšších hor. A někteří radili, že nejlepším úkrytem by byly hlubiny oceánu. Nebyli se schopni dohodnout až do chvíle, kdy jim ten, který je svolal, poradil: Schovat tajemství do nitra lidí samotných. Ti, kteří toho nejsou hodni, tam štěstí a úspěch nikdy nenajdou. A lidi až do dnešních dnů horečně pátrají po tajemství úspěchu a štěstí. Poměrně málo jich ale objeví jeho skutečnou skrýši - ve vlastním nitru. Řešením je i náš vztah ke Kristu. K němu nás vedou i slova jeho Otce a život těch, kteří přijímají, přemýšlejí a dávají  Kristu možnost jednat. Matka Boží nám to jasně ukazuje: Uchovávala všechny události a slova o Kristu ve svém srdci - a jednala podle toho. Ať nám svou přímluvou pomůže najít zdroj pravého štěstí a života. Amen.

 
 
Per Mariam ad Jesum!