Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

Užívat prostřednictví Panny Marie

14. května, 2017allocutio

 

Jn 10,27-30 Užívat prostřednictví Panny Marie
     Evangelium přináší slova Pána Ježíše, Dobrého pastýře. Že jsme mohli slyšet ujištění, že nás z jeho rukou nic nemůže, pokud sami nechceme, vyrvat, za to vděčíme i té, která se stala jeho i naší Matkou, Panně Marii. Ona se odevzdala Bohu a přivedla tohoto Dobrého pastýře mezi nás. Nejen svým ano, ale i dalším životem a také po svém Nanebevzetí zůstává Prostřednicí Boží milosti.
     Vraťme se na chvíli do školních lavic, otevřme si v duchu atlas a nalistujme mapu Afriky. Pokud podle barev, které určují podnebí země, mapu sledujme, pak vidíme zřetelné barevné rozlišení. Velká část je označena žlutě. Je to barva pouště. Označuje Saharu, kde je všude přítomný písek, který je velkým nebezpečím pro život člověka. I když i poušť skrývá oázu, přece je nehostinná a vražedná. Ale když se podíváme na sever Afriky, uvidíme barvu zelenou, barvu života, pohostinnosti a blahobytu. To je Egypt.  Co to způsobuje?  Především delta, kterou ústí řeka Nil do moře. Záplavy nanášejí úrodnou zeminu, poskytují lidem práci a obživu. Tak můžeme říct, že řeka Nil je prostřednicí života. Mění Saharu na obyvatelnou a úrodnou zemi.
     Takovou úlohu má v dějinách spásy Panna Maria. Před jejím příchodem způsobil hřích Saharu v duších lidí. Bylo potřeba tuto Saharu zavodnit a zúrodnit. A tento úkol s pokorou a odevzdaností přijala Panna Maria. Stala se Nilem, který zprostředkuje milost, když Syn Boží skrze ni na sebe bere naše tělo a stává se člověkem. Na kříži nás osvobozuje z moci zla. Saharu hříchu mění v úrodný Egypt. Proto Panna Maria je a bude Prostřednicí všech milostí. Proto platí - skrze Marii k Ježíši.
     Jsme její děti, protože ji pod křížem svatý Jan přijal nejen za matku svou, ale i církve, za matku každého z nás. A víme, že bez něžného vztahu k matce mohou ochladnout naše vztahy k bližním. Proto máme i my jako její legionáři své poslání a jistě i  její přímluvu. Panno Maria pomoz nám, abychom uměli rozdávat milosti, které nám u svého Syna vyprošuješ! Amen.
 
P František Dobeš, duch. vůdce Comitia Mariiny Legie.
 
Olomouc, 14.5.2017

 
 
Per Mariam ad Jesum!