Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

Být tu pro druhé jako Panna Maria

18. září, 2018allocutio

 

 

Mk 7, 31 – 37 Být tu pro druhé jako Panna Maria

 

Slyšíme častokrát, že člověk je tvor společenský. Z tohoto důvodu bychom předpokládali, že rád žije mezi jinými, vyhledává jejich společnost a zapojuje se do rozhovorů. Má o ty druhé zájem.Sluchátka na uších mnohých, které potkáváme nebo mobilní telefony v jejich rukou nás však poučují o něčem jiném. Uzavíráme se díky moderní technice sami do sebe a ztrácíme zájem o ty druhé. Křesťan by však tomuto modernímu kurzu neměl podlehnout. Pán Ježíš nás učí něčemu jinému.Jen zájmem o druhé, jen ve společenství s nimi, můžeme kráčet cestou, která obohacuje a vede šťastnou přítomností do šťastné věčnosti. Evangelium o uzdravení hluchoněmého nás o tom přesvědčuje. Pán Ježíš prochází pohanským územím. Ale i tam jsou lidi, kteří mají dobrá srdce. Chtějí zdraví pro svého postiženého kamaráda. Proto jej přivádějí k Pánu Ježíši. A Pán naplňuje jejich zájem o zdraví postiženého a pomáhá, aby postižený opět správně slyšel a mluvil. Neměli bychom i my přijít a poprosit, a nejen za sebe, abychom uměli slyšet a mluvit, ale uměli přivádět i ostatní ke Kristu, který vrací sluch i řeč pro vše dobré? Co všechno slyšíme a o čem všem mluvíme? A jaký to má dopad nejen na náš život, ale i na naše okolí?

Včera jsme slavili svátek Narození Panny Marie. Ona uměla správně slyšet a mluvit. Bůh ji proto vybral, aby nám přivedla Toho, který jí tuto milost dal. Ona slyší naše prosby, naše těžkosti a bolesti jí nejsou vzdáleny. Protože je opravdovou Matkou a umí se přimluvit u svého Syna. Abych nešel daleko pro příklad, uvedu to, co jsem prožil o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Když jsem začínal své kněžské působení v Opavě, dobrá a pečlivá hospodyně na faře mne mnohokrát upozorňovala, že ďábel v předvečer svátků Panny Marie si zvláště dovoluje na kněze a na ctitele Panny Marie. Kolikrát jsem se o tom přesvědčil! Také letos. Večer před touto slavností jsem byl už hodně utahán a začala mne zlobit levá noha v kotníku. Nechtěl jsem tomu věnovat pozornost, ale protože mne druhý den čekala nejedna mše svatá a náročný den, byl jsem donucen se na nohu podívat. Kotník byl nateklý a červený a vše ukazovalo na zánět. Co dělat? Půjdu-li na pohotovost, tak co bude další den? Kde najdu někoho, kdo mne zastoupí? Nezbývalo, než vroucně poprosit Matku Boží, ať odvrátí útok Zlého. Vroucí Pod ochranu Tvou byla modlitba, s kterou jsem usínal. Druhý den byla noha úplně v pořádku. A když jsem končil tu poslední mši svatou v Hodolanech, přišla za mnou paní o berličkách. Protože jsem se zmínil o pomoci Panny Marie, přišla i ona se svou zkušeností. A říkala, že i její Pod ochranu Tvou, jí vyprosilo možnost, aby se mohla zúčastnit mše svaté. Mohl jsem se slzami v očích říci: Panna Maria pomáhá nejen kněžím, ale každému, kdo ji vroucně prosí. O tom mluví její poutní místa. Matko Boží buď s námi a vypros nám u Syna milost, abychom jej vždy slyšeli a na jeho slovech stavěli svůj život a jiným v tom pomáhali. Amen.

 

Olomouc, 9. září 2018

 

P.František Dobeš, duch.vůdce Comitia Legio Mariae

 
 
Per Mariam ad Jesum!