Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

Koho hledáme?

12. ledna, 2019allocutio

 

 

Mt 2,1-12 Koho hledáme?
     Nevím, jak vás, ale mne už jako malého, velmi přitahoval Betlém
v našem farním kostele. Dovedl jsem tam prostát dlouhé chvíle a
s údivem pozorovat postavy kolem jesliček. Hlavní postavy sv. Rodiny jsem dobře znal. Ale přitahovaly mne tři postavy v královském oblečení a jejich zvířecí doprovod. Slon, velbloud, to bylo cosi neznámého a krásného. Nebyly takové sdělovací prostředky jako jsou dnes a tak dětská fantazie slavila své. Později jsem si uvědomil, o koho se jedná a začal jsem i jinak přemýšlet. Proč vedle pastýřů jsou i tyto vznešené postavy. Pak jsem šel v poznávání dál a pokračuji v něm spolu s vámi, i dnes.    Co přivedlo tyto muže až ke Kristu? Už vím, že to byli velmi moudří mužové, kteří uměli vyčíst z hvězd to, co dnešní člověk marně snaží udělat. Ač z různých krajin, uměli dobře sledovat pohyb na obloze a dát do souvislosti s tím, o čem kdysi Izraelité
v egyptském otroctví vyprávěli. Poznali, že přišel zlom ve vývoji světa. Přichází někdo, kdo jim a nejen jim, má co říci. A oni ho chtějí vidět. Žádná navigace tehdy nebyla a tak šli za hvězdou. Neviděli ji stále. Přešli pouště, bažiny a další překážky, kterých bylo tolik. Ale nic je neodradilo. Až doputovali do Jeruzaléma. Tehdejší izraelští mudrci a kněží znali Písmo, znali proroky, kteří mluvili o příchodu nového krále a dokonce mu byli tak blízko. Jak daleko byl Betlém od Jeruzaléma! Určitě slyšeli od pastýřů o poselství andělů, ale ani to je nevyvedlo
z pohodlnosti. Dokonce ani krále Heroda!  Ale skuteční mudrci hledající krále z hlubokých vnitřních důvodů se nedají ani tím vším odradit. Vždyť už jsou tak blízko. Zajásali, když opět uviděli Boží znamení a mohli složit svůj hold i své královské dary. Vracejí se jiní do svých domovů. Nesou si v srdci radost a štěstí, které Bůh dává těm, kteří se nedají odradit ničím a trpělivě hledají. Bůh se jim dá najít a poskytne sílu k novému radostnému životu. Ať nám Matka Boží vyprosí sílu k hledání a nalézání toho, kterého nám tak ráda ukazuje. Amen.
P. František Dobeš, duch. vůdce Comitia Legio Mariae, Olomouc
V Olomouci, 12.ledna 2019.

 
 
Per Mariam ad Jesum!