Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

Každý má být pastýřem

09. června, 2019allocutio

 

Jan 10,27-30 Každý má být pastýřem.

     Co si představíme, když se řekne pastýř. To slovo zaznívá i z Janova evangelia. Chceme-li najít v Novém Zákoně slovo pastýř, pak se nutně dostaneme k jeslím Spasitele. K nim spěchali skuteční pastýři, kteří byli posláni od svých ovčích stád do Betléma. Tam se setkali s Novorozeným Ježíšem a pak o tom vyprávěli dál. Stali se tak pastýři i pro ty druhé,   protože se starali, aby se zvěst u skutečném Pastýři a Vykupiteli, dostala dál mezi lidi. Stejně tak v tomto úkolu pokračoval stařeček Simeon a prorokyně Anna. Když se setkali s Děťátkem v jeruzalémském chrámě, pak oba zaplesali radostí a ozvalo se proroctví o tom, čím toto Dítě bude. Bude Pastýřem. Bude ukazovat cestu a vést na pastviny spásy. Potom tento úkol od Pána Ježíše převzali apoštolové a po nich tento pastýřský úkol přebírají biskupové a kněží. Ale v tomto pastýřském poslání má úkol každý pokřtěný křesťan. Dnes to platí tím naléhavěji, čí více ubývá kněží. Ale můžeme toto poslání zvládnout bez svěcení a vzdělání. Ano. Cestou k tomu je možnost posvěcení vnitřní Boží milostí a horlivostí víry. Jen si připomeňme, že naše babičky a maminky neměly žádné takové vzdělání nebo svěcení a dovedly to vše skvěle zvládnout. Jejich trpělivá, opravdová a obětavá láska jim to umožnila. Kolika nebo jakými výchovnými kurzy prošli naši otcové? Chodili do školy svého srdce. Jejich láska k dětem a živá víra jim dala tu nejlepší vychovatelskou metodu. A tu nikdy nenahradí ani ty nejlepší vychovatelské ústavy. Máme jich dost, ale nemáme přesto dost dobrých vychovatelů. Láska nejvíce napoví a pomůže, jak se stát pastýřem a vychovatelem. Prvním krokem k tomu je tichý a dobrý příklad.

     Spisovatel Mohr ve svých nedělních rozjímáních o tom vypravuje: Plavčík na velké lodi spadl z lodního stožáru na palubu. V bezvědomí ho přenesli do lodní kajuty. Když se po ošetření vrátilo vědomí a otevřel oči, viděl starého lodníka, který seděl tiše vedle jeho lůžka a modlil se z modlitební knihy. Mladý plavčík byl dojat a uvažoval. On má Boha a já nemám žádného. A přece mne Bůh ochránil od jisté smrti, která mně hrozila. Slzy se mu vedraly do očí. Když se  po několika dnech uzdravil, opustil starý způsob života a začal žít jinak. Jeho dobrým pastýřem se stal onen starý lodník, který se za něj tiše modlil. To je příklad pro každého z nás. Dobrý příklad života a modlitba to je možnost, kterou může uplatnit každý. My zvlášť, když se utíkáme pod ochranný plášť Panny Marie, která nám k tomu vyprosí pomoc od svého Syna. Amen.

 
 
Per Mariam ad Jesum!