Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

Co si vzít na cestu životem?

30. července, 2019allocutio

 

Lk 10,1-12,17-20   Co si vzít na cestu životem?

     Začínají prázdniny, začíná doba dovolených. A tak je živá otázka, kterou řeší evangelium. Chystáme se vyjet z domu, a protože si všechno z domu vzít nemůžeme, musíme si vybrat. Čím jsme dále od domova a čím déle, pak je výběr těžký a složitý. Co vzít, abych se mohl cítit dobře a přitom nebyl svazován. Před stejnou volbu Pán postavil i své učedníky. Posílá je hlásat evangelium. Mají nést radost a pokoj, mají uzdravovat duše a srdce lidí tak, jak to dělal on. Neberte si nic z toho, co lidé pokládají za tak důležité, že bez spolehnutí na tyto prostředky jsou úplně vedle. Právě takovéto prostředky Pán zakazuje. Ani peníze, ani hůl a ani mošnu či opánky. Důvěřujte mně, říká Pán, protože já vás posílám. Neste pokoj, který vám dávám a pak vše ostatní bude vám dáno. Důvěra a opora v toho, který vás posílá, bude zárukou vašeho úspěchu. Ale i když  někde nepřijmou, nedělejte si starosti.  Nepřipravte se o radost a pokoj, který máte nést jinam. Zkušenost učedníků Pána Ježíše i Církve jasně mluví o tom, že se vyplatí důvěřovat Kristu a brát jeho slova vážně. On posílá každého z nás a vybavuje stejnou výbavou, jako apoštoly. Důvěra a odevzdanost do jeho vůle je tím, co si máme brát na všechny naše pozemské cesty.

     Chceme v tyto dny myslet i na novokněze, kteří se vydávají na své kněžské cesty od primičních oltářů. Podívejme se do života jednoho z nich. Jeho cesta nebyla jednoduchá, ale zvládl to, protože spolehl na Krista. Před chvílí se stal knězem Kristovým a vyšel z katedrály. Tam jej čekali kamarádi, s kterými strávil tolik krásných chvil na lodičkách, v přírodě. Přinesli mu i dar: Červený ornát. Zarazil se. Přemýšlel zda je to barva mučednické krve nebo barva síly Ducha svatého? To druhé by bral raději. Jmenovací dekret zněl Černolice. Dlouho hledal v jízdním řádu, než se vydal na cestu. Po čtyřech přestupech vystoupil na malém nádraží uprostřed lesů..Železničář mu poradil, že musí ještě jít hodinu lesem a bude na místě. Šel a přemýšlel. Jaký bude pan farář, jak ho přijmou farníci? Přišel na palouk a proti sobě uviděl staršího pána, který tlačil kolo. Když poznal kolárek, vytušil, že to asi bude jeho nový pan farář. Byl. Pozdravil a představil se, jako nový kaplan. Pan farář to nemohl pochopit, protože už dlouho byl ve farnosti sám. Ale pak poslal novokněze na faru a on sám šel dát kolo do opravy. Za týden kaplan nastoupil. Obešel všechny obce, zastavoval se s dětmi i s babičkami, vešel do kovárny i do obchodu, se strejci vykouřil cigaretu, šel zaopatřit paní řídící, běhal z kostela do kostela. Rozdělal maltu a opravil zeď hřbitova, aby tam nelezly slepice. Promítal obrázky a hrál s kluky kopanou. Přišlo posvícení. Naplnila se obec i kostel. Kaplan byl rád a říkal si: Jsou hodní i když toho o Pánu Bohu moc nevědí, ale konečně to není jejich vina. Jsem zde rád. Pak se pan farář rozhodl, že si konečně zajede po tolika letech na dovolenou. Ale když už odcházel, ještě se ve dveřích obrátil, s tím, že zůstane. Vždyť pan kaplan je nezkušený. Čekají jej svatby, pohřby, mše svaté. Zvládne to? Kostelník se kaplana zastal a vyslovil smutnou předpověď o to, že kdyby pan farář zemřel, také by to muselo jít dál. Pan farář odjel a pan kaplan to zvládl. Na konci jednoho dne byl sice unaven, ale děkoval Pánu, že mu pomáhá a prosil ho, aby dal farníkům do srdce lásku a pokoj. Také si řekl, že kdyby pan farář věděl, jak to vše klape, jistě by si dovolenou prodloužil. S vděčností Bohu usínal. Uprostřed noci byl vzbuzen s tím, že pan farář zemřel. Vzpomněl si, že kostelníkova předpověď se naplnila. A modlil se: Bože, jak podivuhodně jsou tvé cesty. Proč je začátek mé kněžské cesty poznamenán kněžskou smrtí? Kolikrát se s podobnou situací setkám Pane, ty jsi mne poslal. Dej sílu mé duši! 

     Máme a chceme pomáhat kněžím i my. Vždyť je to programem naší Legie. Panno Maria, královno kněží prosíme tě za ně i za sebe, abychom byli jejich účinnými pomocníky. Amen.

P.František Dobeš, duchovní vůdce Comitia Legio Mariae, Olomouc

V Olomouci, 30.července 2019

 
 
Per Mariam ad Jesum!