Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

Spěchejme za Pannou Marií

03. září, 2019allocutio

 

Lk 1,39-56  Spěchejme za Pannou Marií.
     Slavnost Nanebevzetí Panny Marie rozdělila měsíc srpen na dvě poloviny. Panna Maria nám ukazuje svým příkladem, že tak má být rozdělen i náš život. Tu jeho první část žijeme zde na zemi. A máme ji podle příkladu a s přímluvou Matky Boží žít tak, aby i ta druhá část byla odměnou za tu první část prožitou ve prospěch bližních a s pomocí Boží. Panna Maria po setkání s Božím poselstvím o jejím vyvolení za Matku Syna Božího spěchá vzhůru do hor, posloužit své příbuzné Alžbětě. Nehledá výhody a výsady, nevyžaduje službu sobě, ale jde posloužit jiným. To je správně naplněný záměr, který Bůh s námi má. Vyvolil si nás a na křtu svatém přijal za své, posvěcuje nás svými svátostmi a vede nás, abychom i my odpovídali službou bližních. Ta znamená pozvednutí k nebi sebe i druhé a svolávání nebes mezi nás. Nejde o službu lehkou a jednoduchou, zvláště, když nám odpůrce Boha záměrně klade do cesty překážky. Ale ten, kdo se dívá na Pannu Marii a prosí o její pomoc, to dokáže. Matko Boží pomoz nám žít život nebes na zemi a tak směřovat za Tebou do nebeské vlasti. Amen.
  V Olomouci, 3.9.2019
P. František Dobeš, duchovní vůdce Comitia Legio Mariae, Olomouc.

 
 
Per Mariam ad Jesum!