Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

Síla víry

07. října, 2019allocutio

 

Lk 17,5-10  Síla víry
     Měli bychom se denně připojit k apoštolům a s nimi vroucně prosit: Pane, dej nám více víry! Proč? Protože víru nutně potřebujeme k tomu, abychom prožili život, který, díky víře, přerůstá do věčnosti. Nedávno jsme si připomenuli svatého Václava. On žil životem víry a proto o něm bylo napsáno, že  šířil víru nejen ze záliby svého srdce, ale i z důvodu pravé a zdravé státní politiky. Víra je nezasloužený Boží dar, který každý člověk tolik a tolik potřebuje. Tolika lidem a věcem věříme, na ně spoléháme a přesto nás někdy zradí a také opustí. Bůh to nikdy neudělá. Jen my se vzdalujeme a v temných chvílích svého života, kdy kolísá víra, zapomínáme prosit. Víra je něčím podobným jako náš pohled do krajiny. Když stojíme na vyvýšeném místě a je jasno, pak dovedeme i ve velké vzdálenosti rozeznat nejen vesnice, ale také i domy. Když se najednou pohled zkalí nepřízní počasí nebo temnotou, pak sice nevidíme, ale víme, že to, co jsme viděli existuje dál. Tak je tomu i ve chvílích temných zkoušek, které
v životě přicházejí. A právě tehdy máme prosit: Pane, dej nám více víry!
     Když začínaly lety kosmických raket, tak je tehdy odborně komentoval doktor Jiří Mrázek, člen České akademie věd. Skvělý znalec této problematiky se denně modlil růženec, kněžské hodinky a Křížovou cestu. Nebyl knězem a uměl takto posilovat nejen svou víru. Když pak u něj vypukla zhoubná rakovina, vyjádřil zpovědníkovi své přesvědčení: Možná přijde chvíle úzkosti a bolesti, pak bych chtěl prosit a opakovat vroucně: Bože můj, proč jsi mne opustil? Víru je možné opustit pro pomíjivé pozemské hodnoty. Kompas ukazuje magnetickou střelkou správný směr, stejně jako víra. Ale stačí dát do blízkosti kompasu kousek železa a správný směr už střelka neukazuje. Stejně víra, když se dostaneme do blízkosti věci nebo člověka, který zdůrazňuje pochybné hodnoty, může se zaměřit, k naší škodě, k těmto špatným hodnotám. Proto je potřeba stále prosit a dávat přednost Bohu a jeho zájmům.
     Snad nám to přiblíží následující příběh. Maminka vyprovázela svého syna na studie. Dala mu kromě křížku a dobré rady i Písmo svaté s prosbou, aby je často četl. Slíbil, ale svět s jeho lákadly, jej od toho odvedl. Když už jednou neměl do čeho zabalit pár nedopalků cigaret použil jako papírku stránky Písma svatého. A tak pokračoval dál, až se dostal až ke Skutkům apoštolů. A tehdy, když chtěl vytrhnout další stránku, se začetl a slova svatého apoštola Pavla mluvila o tom, že je čas probrat se ze spánku hříchu a věnovat se čistým skutkům života. Dál už listy četl a žil podle nich. Vzpomněl si na maminku a byl vděčný za její radu i dárek. Víra ovlivnila jeho další život. Je nutné nejen o víře přemýšlet, ale z víry také žít. Uvádět ji do života, Kdyby se nám to podařilo, pak ovlivníme nejen život svůj, ale i životy těch, kteří jsou kolem nás, život společnosti. Určitě by pak nebylo třeba tolik policistů, nápravných zařízení, věznic. Ani by se neplnily  psychiatrické léčebny. Žijme z víry a vírou, protože v tom je klíč k šťastnému životu nejen zde na zemi, ale i na věčnosti, která začíná už zde a nyní. Životem víry, životem nebes žila i naše Matka Panna Maria. Jí také poprosme o přímluvu, když budeme často opakovat: Pane, dej nám více víry. Amen
  P. František Dobeš, duchovní vůdce Comitia Legio Mariae, Olomouc.
   V Olomouci 7.10.2019

 
 
Per Mariam ad Jesum!