Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

Vzkříšení

18. listopadu, 2019allocutio

 

Lk 20, 27-38  Vzkříšení
     Máme za sebou začátek listopadu. Navštívili jsme hroby zemřelých. Podělili jsme je květinami, svíčkami a modlitbou. Měli jsme tak možnost si připomenout, že v hrobě skončilo smrtelné tělo, které podléhá rozkladu. My jsme však myslili na duši a na to, že se jednou objevíme před Bohem v těle oslaveném. Mohli a měli jsme myslet i na vzkříšení.
     Už v prvních hodinách náboženství se dovídáme, že člověk je složen z těla a duše. Když má dojít k rozdělení v okamžiku smrti, pak prožíváme bolest. Je tomu stejně jako u dvou lidí, kteří se mají rádi. Když je od sebe odloučíme, pak prožívají velký smutek a touží, aby byli spolu. Tak je to i s duší a tělem. Smrt je rozdělí, ale vzkříšení je opět spojí v těle oslaveném. Že tomu tak bude, o tom nás ujišťuje už Starý Zákon. Starozákonní trpitel Job, je stižen krutou nemocí těla. Tělo pokrývají vředy, ale on vyznává svou víru: Věřím, že můj Vykupitel žije, a že v den poslední zase vstanu a ve svém těle uvidím Boha. A Pán Ježíš jeho slova potvrzuje. Říká: Já jsem vzkříšení a život. Kdo ve mne věří bude žít, i kdyby umřel. A pokračuje: Přijde hodina, kdy mrtví v hrobech uslyší můj hlas a  vstanou k životu. O tom se můžeme ujistit i tehdy, když se zahledíme do živé přírody kolem nás. Jistý pan profesor se dívá na housenku, která se chtivě živí. Říká ji: Kdys věděla co tě čeká. Nyní se dravě živíš a nevíš, že se zakuklíš a pak z kukly vylétneš vzhůru ke slunci jako motýl. Ale housenka na to nedbá, a když profesor ukazuje vedle na kuklu, která puká a vylétá z ní motýl nedbá. Spíš tvrdí: To nejsem já, ani tím nikdy nebudu! Což to není obraz člověka, který se bezhlavě vrhá do života, myslí jen na tělo a o vzkříšení říká, že to se ho netýká. Jednou to však každý pozná. Pak bude pozdě hledat nápravu. Víra ve vzkříšení mrtvých nebere odvahu a sílu k životu, Naopak ji dává a pomáhá proměnit život
v radostné očekávání vzkříšení. Dává život a radost tam, kde nevěra působí umírání. Touto vírou žila i Matka Boží. Proto ji
s důvěrou prosme, aby nám takovou živou víru ve vzkříšení mrtvých vyprosila. Amen

 
 
Per Mariam ad Jesum!