Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

-- bez nadpisu --

23. prosince, 2019allocutio

 

Lk 1,26-38 Pamatujme na Matku Boží!
     Rorátní šero a ticho očekávání je jako by narušeno dnešní slavností. Ozývá se jásavé "Sláva na výsostech Bohu". To vše zaměřuje náš pohled na Pannu Marii, která svou odpovědí na andělovo poselství, naplnila ten dlouhý advent lidstva před příchodem Vykupitele. Přestože a také protože je milosti plná, uvažuje a dává svůj lidský souhlas, který bude provázen potížemi. Ale bude pomáhat Jí i nám k důležité službě Bohu a bližním. Ať se mi stane podle tvého slova. To je Mariina a má být i naše odpověď na každou životní událost, která je pro nás Božím přáním a oslovením. Panna Maria nás volá k chápavé a rozhodné odpovědi.
     Opat přemýšlel o Panně Marii a jejích ctnostech. Vyhlédl z okna kláštera a viděl lán obilí. Všechny klasy byly nakaženy jakousi rzí a klonily se k zemi. Když se zadíval pozorněji, uviděl v rohu pole jediný klas, zlatavý a vypínající se nad ty ostatní, rezivé. A hned si pomyslel: "To je obraz Panna Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu". Můžeme souhlasit a vyjádřit to tak, jak to už vyjadřoval v roce 380 svatý Efrém. Děkoval za tu, která jediná byla uchráněna dědičného hříchu. Tak si Bůh připravil příbytek pro svého jediného Syna. A my, i když nám po odpuštění dědičného hříchu zbývá náklonnost k hříchům osobním, můžeme se s důvěrou obracet k té, která nám, svým dětem, rozumí.
     Svatý Augustín uvažoval o této situaci a představil si Noema, který po potopě hledá místo k přistání a vypouští bílou holubičku. Ta nenachází ještě žádné místo k odpočinku a vrací se zpět do archy. Tak by to dopadlo, kdyby Duch svatý nepřipravil spolu s Bohem Otcem příbytek pro svého Syna v lůně Panny Marie. Za to vše vděčíme Bohu a Panně Marii.
     Jde životem prostá, klidná a odevzdaná do vůle Boží. Proto je vzorem nejen pro naše matky a ženy, ale i pro nás, muže. V ní nacházíme nejen vzor, ale i mocnou Přímluvkyni. Proto prosíme: Panno Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme! Amen.
  V Olomouci 23.12.2019
P.František Dobeš, duchovní vůdce Legio Mariae Olomouc.

 
 
Per Mariam ad Jesum!