Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

Evangelní rady

13. října, 2021allocutio

 

Mt 10,17-30 Evangelní rady.

     Je prospěšné pro člověka plnit Boží přikázání. Výsledkem je spokojený život na zemi a zároveň i příprava blaženého života v nebi. Někteří lidé se však nespokojí s tímto základním požadavkem. Chtějí konat více, chtějí být dokonalešími. O tom mluví i evangelium, které líčí rozhovor mladíka s Pánem Ježíšem. Kolik potřebných přicházelo za Pánem! Kolik různých proseb slyšel a vyslyšel. Pane, ať vidím! Pane má dceruška umírá! Pane, zachraň nás hyneme! Mladíkovi však chce ukázat cestu k věčnému životu. Ježíšova odpověď zdůrazňuje platnost Božích příkazů. Když mladík potvrdí, že přikázání zachovává, má pravdu. Pán na to odpovídá s pochopením. Kdo z nás by mohl říct to, co říká mladý muž z evagelia. A Pán mu připomíná, že mu chybí jen jedno. Rozluč se s majetkem, rozdej vše chudým a pak mně následuj! Mladík odchází od Krista beze slova. Co asi mu běželo hlavou? Proč nemohl říct Pánu, že to udělá? Ne není to lehké vyslovit takový slib, protože to vyžaduje odvahu a je riskantní. Co všechno zakoušejí a prožívají ti, kteří se rozhodují následova Krista v čistotě,
v chudobě a poslušnosti. Ale jejich rozhodnutí Bůh provází svým požehnáním a oni ukazují tu pravou cestu ve zmatcích doby, která chce srdce člověka pro své zkažené plány. Nevíme, jak dopadl mladík dál
v životě. Bojoval, aby přerušil svou navázanost k tomu, co mu bránilo být ještě blíže Pánu? Pokud měl odvahu a víru, pak mu Pán pomohl. Tak jak pomůže všem, protože i my stojíme před volbou Kdo se rozhodne, dostane daleko více než co ztratí. Protože ztratit pro Krista znamená dostat život v plnosti.Nemusíme však naprosto napnit tři evagelní rady jako řeholní osoby, ale ten, kdo se k nim životem přibližuje, pomáhá trpícímu lidstvu.
    V jednom klášteře starý opat učil své mnichy těmto požadavkům, které znamenaly novou, duchovní cestu životem. Do kláštera přišel obchodník, který se chtěl také takové cestě naučit. Zdůrazňuje, že nemůže opustit své obchodní zájmy. Nemůže být stále v klášteře, stále se modlit a rozjímat. Prosil opata o radu. Ten nechal přinést šachový stolek a meč. Meč vzal do rukou a vyzval jednoho z  mnichů, aby hrál s obchodníkem. Pronesl však důrazné napomenutí, že kdo prohraje, ten zakusí na svém krku ostří meče a ztratí život. Hra se protáhla do půlnoci. Na tahu byl obchodník a mohl dát protivníkovi mat. Když už to chtěl udělat, pak přemýšle nad osudem svého protihráče. Proč by měl zemřít, ztratit život? K čemu by to bylo? Udělal schválně jiný tah, mat nedal. Opat řekl: Dost! A odložil meč. Obchodníka pochválil, že uměl riskovat a chránit život svého protivníka. Tím se dostal na tu novou cestu. Po ní chceme jít i my. Panna Maria nám vyprosí  u svého Syna odvahu a statečnost obětovat život pro a za druhé. Amen.
 
     V Olomouci, 13.10.2021
P.František Dobeš, duch. vůdce Comitia Olomouc

Alokuce

 
Mt 10,17-30 Evangelní rady.
     Je prospěšné pro člověka plnit Boží přikázání. Výsledkem je spokojený život na zemi a zároveň i příprava blaženého života v nebi. Někteří lidé se však nespokojí s tímto základním požadavkem. Chtějí konat více, chtějí být dokonalešími. O tom mluví i evangelium, kdyý líčí rozhovor mladíka s Pánem Ježíšem. Kolik potřebných přicházelo za Pánem! Kolik různých proseb slyšel a vyslyšel. Pane, ať vidím! Pane má dceruška umírá! Pane, zachraň nás hyneme! Mladí však chce ukázat cestu k věčnému životu. Ježíšova odpověď zdůrazňuje platnost Božích příkazů. Když mladí potvrdí, že přikázání zachovává, má pravdu. Pán na to odpovídá s pochopením. Kdo z nás by mohl říct to, co říká mladý muž z evagelia. A Pán mu připomíníá, že mu chybí jen jedno. Rozluč se s majetkem, rozdej vše chudým a pak mně následuj! Mladí odchází od Krista beze slova. Co asi mu běželo hlavou. Proč nemohl říct Pánu, že to udělá. Ne není to lehké vyslovit takový slib, protože to vyžaduje odvahu a je riskantní. Co všechno zakoušejí a prožívají ti, ktwří se rozhodují následova Krista v čistotě, v chudobě a poslušnosti. Ale jejich rozhodnutí Bůh provází svým požehnáním a oni ukazují tu pravou cestu ve zmatcích doby, která chce srdce člověka pro své zkažené plány. Nevíme, jak dopadl mladík dál v životě. Bojoval, aby přerušil svou navázanost k tomu, co mu bránilo být ještě blíže Pánu? Pokud měl odvahu a víru, pak mu Pán pomohl. Tak jak pomůže všem, protože i my stojíme před volbou Kdo se rozhodne, dostane daleko více než co ztratí. Protože ztratit pro Krista znamená dostat život v plnosti.Nemusíme však naprosto napnit tři evagelní rady jako řeholní osoby, Ale ten, kdo se k nim životem přibližuje, pomáhá trpícímu lidstvu.
V jednom klášteře starý opat učil své mnichy těmto požadavkům, které znamenali novou, duchovní, cestu životem. Do kláštera přišel obchodník, který se chtěl také takové cestě naučit. Zdůrazňuje, že nemůže opustit své obchodní zájmy. Nemůže být stále v klášteře, stále se modlit a rozjímat. Prosil opata o radu. Ten nechal přinést šachový stolek a meč. Meč vzal do rukou a vyzval jednoho z  mnichů, aby hrál s obchodníkem. Pronesl však důrazné napomenutí, že kdo prohraje, ten zakusí na svém krku ostří meče a ztratí život. Hra se protáhla do půlnoci. Na tahu byl obchodní a mohl dát protivníkovi mat. Když už to chtěl udělat, pak přemýšle nad osudem svého protihráče. Proč by měl zemřít, ztratit život? K čemu by to bylo? Udělal schválně jiný tah, mat nedal. Opat řekl: Dost! A odložil meč. Obchodníka pochválil, že uměl riskovat a chránit život svého protivníka. Tím se dostal na tu novou cestu. Po ní chceme jít i my. Panna Maria nám vyprosí  u svého Syna odvahu a statečnost obětovat život pro a za druhé. Amen.

 
 
Per Mariam ad Jesum!