Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

...dokončení II.přednášky

25. února, 2015duchovní čtení

 

...

Neposkvrněné, se stává obětí divokých vášní, které ji deptají. Ve své řeči o Neposkvrněném Početí Panny Marie, říká Dionysius Kartaginský: "Je přirozené, že lidé touží po kráse, mají rádi to, co je krásné, jsou krásou mocně lákáni. Protože bez Boha není krásy, která by se vyrovnala kráse nejsvětější Panny, právem si máme její krásu zamilovat, zvláště, když i zdroj veškeré krásy, její Bůh a Král, po její kráse zatoužil..." Pak mluví o její kráse přirozené i nadpřirozené, vrozené a získané zásluhami a ctnostmi.

     V trní proč nadarmo hledáš květy? Jeden květ září nade všechny světy.

     Na této pozemské pouti marně hledáme pravou krásu, krásu dokonalou a úplnou. Krásu, která by byla hodna naší lásky, která by se stala královnou našeho srdce. Jeden květ září nade všechny světy! Keltové říkali: "Tři věci mají krátké trvání: úžas, planá sláva a krása mládí, to je tělesná krása lidských dětí." Svatý Edmund Canterburský odchází na studia do Paříže. Nezabloudí v tomto nebezpečném moři velkoměsta a jeho velkoměstského života? Dal si zhotovit dva prsteny a na každý z nich nechal vyrýt andělské Ave Maria. Před milostnou sochou Neposkvrněné Panny ji zasvěcuje celý svůj život, zavazuje se slibem ustavičné čistoty. Potom jeden prsten navléká milostné soše na prst a druhý nosí sám na své ruce. Jde o překrásný projev srdce, které volí Neposkvrněnou za svou Královnu. Stala se mu skutečnou hvězdou, která vede k výšinám.

     Sestry a bratři! Patříme zvláštním způsobem Panně Marii. My ji známe, uctíváme a prosíme. Předkládejme jí často ve svých prosbách modlitby nejen za naši budoucnost. Dobře víme, jak to vypadá s naší dobou. Známe to bezprostředně i z našich vlastních zkušeností. Co všechno se spojuje a ještě spojí, aby nás připravilo o víru, naději a lásku a o úctu k Neposkvrněné? "Proste a dostanete," vybízí nás Božský Spasitel a Panna Maria se přimlouvá. Svatá Panno, pomoz, abychom naplnili svou úlohu, ke které nás voláš: Posvětit sebe i jiné! Amen.

   Ve středu po 1. neděli postní, P.František Dobeš.

 
 
Per Mariam ad Jesum!