Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

Jak se stanu členem Mariiny legie?

23. června, 2011jak se stát legionářem

 

Milá sestro, milý bratře, nejdůležitějším úkolem, který nabízí členství v Mariině Legii, je vlastní posvěcení členů, prohloubení víry a oslava Pána Ježíše skrze Jeho svatou Matku.

Jsem si jist, že jistě máš rád/a Krista Pána a Pannu Marii, ale členstvím v legii spoluzakládáš společenství, ve kterém se vytváří ve spolupráci s knězem zvláštní útvar, který pravidelnou účastí na společných modlitbách, velice přispívá k duchovnímu růstu jednotlivých členů, protože vždycky, když se toto společenství sejde, aby se modlilo, je Kristus i Jeho svatá Matka Maria, uprostřed nich.

Jak se tedy můžeš stát legionářem?
Nejlepším způsobem je přihlásit se na nejbližším prezidiu ML a požádat o přesné informace, jak se stát legionářem, případně jak založit vlastní prezidium Mariiny Legie, ve vzdálenější obci. Prezidium musí mít aspoň tři členy, kteří chtějí dodržovat pravidla, jimiž se řídí život a činnost Legie. Pokud jsi tedy pevně rozhodnut stát se legionářem, navštiv svého faráře nebo kněze ve farnosti a požádej ho o souhlas a vedení vaší buňky; společně pak požádejte vám nejbližší prezidium nebo přímo naše Comitium, které sdružuje všechna prezidia olomoucké arcidiecéze. Čekací doba je tři měsíce a po tuto dobu k vám bude jezdit legionář, který vás povede a vysvětlí vám všechno, co budete pro svou činnost potřebovat. Předá vám Tessery a Příručky, které obsahují modlitby a pokyny, které jsou pro každého legionáře závazné. Ve zkušební době se budoucí prezidium musí pravidelně scházet k modlitbám Tessery každý týden v den, který si sami po dohodě s knězem určíte, a společně se budete modlit růženec a modlitbu P.Marie, Magnifikat. Po třech měsících se pak rozhodnete, zda chcete opravdu prezidium Mariiny Legie založit, složíte slib legionáře a prezidium si dá jméno, obdrží sošku Neposkvrněného Početí a standartu Legie - Vexillum, které budou tvořit váš oltářík Panny Marie.

Pokud nebude možné nové prezidium založit pro nedostatek dalších zájemců, pro toho, kdo se chce Mariiným legonářem opravdu stát, může dojíždět do nejbližšího, místně příslušného prezidia. Jistě budete velmi dobře a nadšeně přijati.

Miroslav Tomeček, tajemník Comitia

 
 
Per Mariam ad Jesum!