Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

Slavnost Acies olomouckého comitia 9. dubna 2013

11. dubna, 2013události

 

Naši letošní slavnost Acies jsme uspořádali s laskavým svolením pana probošta P.Františka Hanáčka ve starobylém chrámu svatého Mořice, hned po slavnosti Zvěstování Páně, ještě plni radosti ze zmrtvýchvstalého Krista. Kostel i náš oltář Mariiny legie byly slavnostně vyzdobeny. Škoda, že nikoho nenapadlo výzdobu vyfotit, abychom měli památku.

Slavnostní bohoslužbu jsme zahájili ve 14, 30 hod. úvodními modlitbami legie a radostným růžencem. V 15hod. náš duchovní vůdce P. František Dobeš záhájil bohoslužbu ze slavnosti Zvěstování Páně. A letošní bohoslužba měla i varhanní doprovod, kterého se na pověstné Englerovy varhany ochotně ujal pan Moravec. Ve své homilii otec František přirovnal ochotné přijetí a naplňování Boží vůle Pannou Marií při andělově zvěstování s její nekonečnou pokorou až pod Kristův kříž k cestě, která nám byla připravena, na které ona, pokud jí to svobodně dovolíme, je ochotna s mateřskou láskou nám na této cestě pomáhat a dovést nás až na konec, kde nás čeká otevřená náruč jejího Syna. Po slavnostním vyznání víry a přímluvách legionáři přistupovali jednotlivě k mariánskému oltáři, kde položením ruky na Vexillum, opakovali slova legionářského slibu. Mše svatá pokračovala až k sv.přijímání, kdy všichni přijali Tělo a Krev Páně pod obojí způsobou. Těsně před propuštěním jsme se pomodlili Catenu a závěrečné modlitby legie.

Po skončení mše svaté jsme se všichni odebrali na mořickou faru, kde sestry olomouckého presidia připravily pro všechny zúčastněné pohoštění a občerstvení.Pozvali jsme i našeho pana faráře, otce Františka Hanáčka a strávili jsme zbytek odpoledne v radostném a krásném společenství. Ctěl bych potvrdit - a zdaleka ne sám - že letošní Acies bylo nejkrásnější a nejpožehnanější ze všech dosud slavených.

   Olomouc, 11.dubna.                                 br. Miroslav, tajemník comitia

 
 
Per Mariam ad Jesum!