Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

Boží sluha Frank Duff

* 7. 6. 1889, + 7. 11. 1980zakladatel legie

 
Frank Duff

Frank Duff se narodil 7. června 1889 v Dublině, v Irsku, jako nejstarší ze 7 dětí.

V roce 1913 vstoupil do Spolku svatého Vincence z Pauly. Duch tohoto společenství ho velice ovlivnil. Jako jeho člen se začal stále víc mít rád ubohé a opovrhované lidi. Viděl a uctíval v nich Krista, jako v každém, s kým se setkal.

Ve 27 letech vydal dílko "Můžeme být svatí?". Snažil se v něm objasnit hluboké přesvědčení svého života, že bez výjimky jsme všichni povoláni být svatými. Podle naší katolické víry máme pro to všechny potřebné prostředky.

V roce 1917 dostal do rukou knížečku sv. Ludvíka Maria z Montfortu "O dokonalé úctě k Panně Marii" a ta změnila jeho život.

Dne 7. září 1921 založil Frank Duff Mariinu legii. Je to forma laického apoštolátu ve službě církvi a pod církevním vedením. Má dvojí cíl: rozvíjet duchovní život svých členů a šířit Kristovo královtsví prostřednictvím Panny Marie. Legie je rozšířena téměř ve všech zemích, má kolem 3 milionů aktivních členů a velký počet pomáhajících (modlících) členů.

V roce 1965 papež Pavel VI. pozval Franka Duffa, aby se zúčastnil jako laický pozorovatel II. Vatikánského koncilu. Je to vyznamenání, kterým papež ocenil a potvrdil jeho velkolepé dílo pro laický apoštolát.

Dne 7. listopadu 1980 odevzdal Frank Duff svou duši Stvořiteli. Je pochovaný na glasnevinském hřbitově v Dublinu.

V červenci 1996 zahájil dublinský arcibiskup Desmond Connell proces jeho blahořečení.

 
 
Per Mariam ad Jesum!