Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

Pane, přidej nám víry!

10. října, 2013allocutio

 

Mohl by raději říci, já nic nevím o náboženstsví.27.neděle v mezidobí  C

Lk 17,5-10 O víře

     "Pane, dej nám více víry!" Uvažujme nad těmito slovy. Prosme nejprve sami za sebe, kteří jsme poklad víry, díky Bohu, uchovali. Poprosme i za ty, kteří hledají, ale i za ty, kteří o víru nestojí. Jak by bylo možné je k víře přivést. Víra je pohled do tajemných dálek. Když je jasné počasí, pak i  v dálce několika kilometrů vidíme jasně vesnice, domy a stromy. Všechno je jasné a zřetelné. Když je však šero, tma nebo mlha, pak nevidíme ani na krok. A přece se svět nezměnil, zůstává stejný.To je jenom zkrácený náš pohled. Tak je to i se svatou vírou. Komu něco říká jméno akademika Jiřího Mrázka, ten ví, že komentoval lety kosmických lodí do vesmíru. Byl laikem, který se denně modlil růženec, breviář i Křížovou cestu. I on musel bojovat o víru. Když přišla bolestivá rakovina, pak řekl svému zpovědníkovi: "Možná přijde chvíle, kdy se mně před očima vše zbortí a já budu s Kristem opakovat slova Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil." A ta chvíle přišla. Díky pevné víře ji ustál. Víra není našim majetkem. Víra je vždy Božím darem. Proto o ni nepřestáváme prosit: Pane, dej nám více víry! Víru může někdy člověk pozbýt pro pozemské hodnoty.Víra je jako magnetická střelka, jako kompas, ukazující správný směr našeho života, našeho jednání. Střelka se někdy odchýlí od správného směru a neukazuje dobře. Tak se stane, když dáme do blízkosti střelky kus železa. Máme kvůli tomu změnit směr a zamířit k tomu železu? To je nesmysl. Když někomu slíbili lepší místo vyšší plat, dobré životní podmínky, pak to byl ten kousek železa, který vychýlil střelku o mnoho a mnoho stupňů. Někdy to byla špatná společnost, jindy mohlo jít o jednu osobu. Dej to železo pryč a střelka bude opět ukazovat správně. To je pro nás, věřící. Teď několik slov o těch, kteří hledají: Kdo nějakou dobu prošel ateistickou výchovou, tomu bylo vše jasné, krásné a skálopevné. A za tím stály vznešené osobnosti, lidské ideály. A teď najednou se celé to učení propadlo do propadliště. Vše je rozbité. Ti, kteří byli líčeni jako ideál, jsou podvodníky a zločinci. V duši takového člověka musí být prázdno. Nyní by mohl říci: Já už nikomu nevěřím. Neměl by spíše říci "já nic nevím o náboženství." My bychom mu měli Boha dát poznat. Ukázat na lidi, kteří vyrostli ve velikány. A doporučit, aby se k nim dostal blíž. Studuj Písmo svaté. Jsou to příběhy věčně živé. Po čase tě získají pro Boha. Čist a studovat Písmo sv. je cestou k prohloubení víry. František Palacký napsal o sv. Václavovi: Šířil víru nejen ze záliby vlastního srdce, ale z důvodu zdravé a správné státní politiky. Víra není jen pro naše potěšení. Víra nám zabezpečí život věčný. Víra zušlechtí i tuto zem, i ten národ, ve kterém žiješ. Je lépe preventivně bránit zlobě, než potom dodatečně zlo trestat. Vždy platí věty" Kde bude více kněží, tam bude méně policistů. Tam, kde bude více kostelů, stačí méně věznic a méně psychiatrických léčeben. Víra nám pomůže zkrásnit naši pozemskou vlast a zajistí vlast věčnou. Panno Maria, Pomocnice křesťanů, vypros nám, svým dětem, více víry! Amen   

P.František Dobeš, duch. vůdce comitia Mariiny legie, Olomouc

8. 10. 2013

 
 
Per Mariam ad Jesum!