Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

Buďme vděčni za to, čemu nás učí Pán Ježíš.

16. února, 2017allocutio

 

Mt 5,17-37 Buďme vděční za to, čemu nás učí Pán Ježíš.
     Jsou mezi námi lidmi rčení, která se nemění celá tisíciletí. Setkáme se i dnes s těmi, kteří se budou chlubit tím, že nikoho nezabili, ani neokradli. Proto jsou přesvědčeni, že už nemají, co napravovat. Podle jejich tvrzení by si zasluhovali místo na oltáři. Bůh i lidé s nimi mohou být spokojeni. Což to samé netvrdili i farizeové? A proto odmítali Pána Ježíše s tím ,že jeho nauku nepotřebují. Jsou dokonalí. Ovšem ten, kdo si vezme chvíli k tomu, aby se zamyslil nad horským kázáním a je opravdový, pak pochopí, že se máme čemu učit, že potřebujeme vedení, které Kristus nabízí. A on nám říká, jak vztah vůči těm okolo nás, začíná v našem srdci. Tam je prostor, který by chtěl a měl zaujmout Kristus s láskou,  kterou nám předává a vyžaduje. Jen láska je naplněním Zákona, který on nepřišel zrušit. ale naplnit. On, náš Pán a Učitel, nám právem může říci,. že mnohdy v našem srdci začíná to, co může skončit v pekelném ohni. Neudušená jiskra hněvu může končit vraždou bratra. Což nám už Starý Zákon nedává jasné svědectví kam zašel neovládaný hněv Kainův? Což už tehdy a od té doby tolikrát už země nepila spravedlivou krev obětí nezkroceného hněvu? Proto berme slova Kristova i jeho příklad a pomoc vážně. Ona totiž mohou život změnit a přinést skvělé ovoce pokoje, bratrství a spokojenosti.
     Snad nám to může osvětlit i následující událost. Na jednom
z japonských ostrovů žili Samurajové a rybáři Jeden rybář měl půjčeny peníze od jednoho ze Samurajů. Když přišel den splátky, rybář neměl peníze a Samuraj soptil hněvem. Proto rybář utekl a skrýval se. Samuraj jej celý týden hledal až jej našel schovaného v jedné roklině. Vytáhl samurajský meč a chtěl dlužníka zabít. Rybář jej prosil, aby jej vyslechl, že na něco přišel. A sdělil Samurajovi svůj objev. Radil mu, že když cítí hněv, ať zavře ruku a když otevírá ruku, ať odloží hněv. Rybářova slova zapůsobila a Samuraj meč schoval. Rybář slíbil, že za rok dluh vrátí. Samuraj se po týdnu vracel domů. Byla hluboká noc. On vždy, když se v noci vracel, hlasitě příchod hlásil. Nyní to neudělal. Všiml si, že dveře od pokoje jeho manželky jsou pootevřené a proužek světla pronikal do chodby. Samuraj viděl, že vedle manželky leží oblečený Samuraj. Rozhněval se a tasil meč. Ale myšlenka na to, co mu poradil rybář, jej zadržela. Potlačil hněv, schoval meč a zavolal, že se vrací domů. Jaké bylo jeho překvapení, když z pokoje vyšla jeho manželka v doprovodu své matky, oblečené do samurajského oděvu, která ji v nepřítomnosti jejího muže chránila. A Samuraj pocítil vděčnost za rybářovu radu. Byly ušetřeny dva lidské životy.
     Kolik lidských životů by bylo ušetřeno, kolik problémů by bylo vyřešeno, kdybychom slova Kristova přijímali s pochopením, uchovávali ve svém srdci a podle nich jednali? Buďme vděční a přímluva Panny Marie ať nám pomůže. Amen.
 
V Olomouci  16.2.2017
 
P.František Dobeš, duchovní vůdce Comitia Legio Mariensis

 
 
Per Mariam ad Jesum!