Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

Květná neděle

11. dubna, 2017allocutio

 


Květná neděle. Mt 26,14 - 27,66
     Mezi pohlednicemi, na kterých je zobrazen sv. papež Jan Pavel II. je i jedna, která ho ukazuje už jako stařičkého s křížem v ruce. Na pohlednici jsou napsána jeho slova: "Lásku bez kříže nenajdeš a kříž bez lásky neuneseš." Jsou  to pravdivá slova, která nás uvádějí do Svatého týdne. O Květné neděli jsme slyšeli dvě evangelia. Prví nám představilo Pána Ježíše ve slávě, když mu provolávali Hosana! Druhé nám jej ukázalo
v potupení, odsouzení a ve smrti, kdy mu provolávají: Ukřižuj ho! Máme si uvědomit, že nejsme jenom vnějšími pozorovateli, jen diváky evangelních událostí, ale jsme jejich účastníky. Protože se v dnešních evangelních událostech nacházíme i my sami. Určitě v nich můžeme najít a objevit i svoje místo, svůj postoj k Pánu Ježíši. Můžeme poznat, zda jsme těmi, kteří se dnes k němu hlásí, ale často jen slovy, ale naše srdce, naše smýšlení a jednání je od něj daleko. Můžeme objevit, zda se
k němu hlásíme jako jeho apoštolové, kteří s ním dokáží být při Poslední večeři a tři z nich i v Getsemanské zahradě. Ale když Krista chytí, sváží a poníží, nespravedlivě jej odsoudí na smrt, když svou moc přebere hodina tmy a zla, rozprchnou se a bojí se k němu přiznat. Patříme snad k těm, kteří jsou lhostejní ve svém postoji ke Kristu a k jeho Církvi, protože se nechali oklamat společenskou náladou a nepřátelstvím, které vytváří mnohé sdělovací prostředky? Nebo zůstáváme věrni Kristu, jeho Církvi a Svatému Otci a patříme k těm, kteří mají odvahu provázet Krista i na jeho dnešní křížové cestě? Nebo ze strachu a nedostatku víry se ukrýváme do bezpečí jako první učedníci?
     V jednom městě nacvičovali pašijové hry. Se skutečnými herci hráli i obyčejní lidé. Byl mezi nimi i malý chlapec, který měl spolu s davem volat: Ukřižuj ho! Moc se na své vystoupení těšil. Když se však objevil na jevišti a všichni začali křičet: Ukřižuj ho!, on se rozplakal a silně volal: Ne, neubližujte mu! Mnozí byli zklamáni, že pokazil pašijové hry. Jeho otec však k němu přišel, objal ho a řekl mu: Jsem na tebe pyšný. Ty jediný jsi se zastal Pána Ježíše. Mohli bychom to různě hodnotit. Avšak tato událost svědčí o něčem důležitém. Náš vztah ke Kristu nemůže být jen nějakou hrou. Musí být vždy skutečný a pravdivý! Nemůžeme si zahrávat s našim vztahem k Ježíši, nemůžeme ho jen hrát. Buď jsme s ním nebo jsme proti němu. Svůj vztah
k němu musíme žít věrně za každých okolností. Nezapomeňme: lásku bez kříže nenajdeme a kříž bez lásky neuneseme. Panna Maria nás tomu učí a naučí. Amen
   P.František Dobeš, duch. vůdce Comitia Legio Mariae, Olomouc
    V Olomouci, v úterý Svatého týdne 2017

 
 
Per Mariam ad Jesum!