Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

Uvěřit a obrátit se.

15. ledna, 2020allocutio

 

 Mk l,l4-20 Uvěřit a obrátit se.

     Svátkem Křtu Pána Ježíše jsme se rozloučili s krásnou a milou vánoční dobou. Spolu s Kristem jsme vstoupili do jiné části života. To pozvání Ježíšovo ji jasně uvádí: Máme se obrátit k Pánu a uvěřit mu, že nám pomůže všechno obrátit v dobré. Vždyť to je radostná zvěst to je jeho evangelium. Matka Boží je nám vzorem, příkladem a pomocnicí. Ne nadarmo víme, že
k Pánu Ježíši se dá dojít jen skrze ni. A pro nás, bojovníky Mariiny Legie, je to dvojnásob důležité. 
     Proto bych chtěl vzpomenout příkladu kněze, který toto Ježíšovo pozvání přijal a skrze Marii šel nejen sám za Pánem Ježíšem, ale svým příkladem a modlitbami vedl k tomu i své farníky. Snad právě proto, že sám už od svého útlého dětství musel v rodině zastupovat vlastní nemocnou maminku, přilnul
k Matce Boží, která se mu stala opravdovou Matkou. Sám jsem se o tom mnohokrát a zřetelně přesvědčil. Neopomenul nikdy po mši svaté se modlit s farníky Pod ochranu Tvou se utíkáme. Pomohla mu budovat nejen chrámy v lidských duších, ale i chrámy fyzické. Rád jsem mu pomáhal, když působil v poslední farnosti Velké Bílovice. Nebyl jsem moc nadšen, když jsme přejížděli v autě do okolních farností. Cesta byla vždy vyplněna růžencem. A osobní rozhovor byl odložen.  Ale i to bylo vyjádřením jeho vztahu k Panně Marii. Ale i na ten osobní rozhovor se našel čas. Začínal advent a já jsem byl opět u něj ve farnosti. Prudký nástup rakoviny krčních uzlin byl zřetelně patrný. Marně jsem jej vybízel, aby trochu vysadil. Nechal to na Matce Boží. Večer před nedělí jsme se dostali k důležitému rozhovoru. Oba jsme shodně potvrdili, co Bůh udělal s našimi životy. Boží zásah byl jasný. A tehdy mně otec Libor poprosil, abych pamatoval na jeho duši ve mších svatých. Poprosil jsem o totéž a bláhově jsem si myslel, že to bude on, který bude sloužit za mne. Byl to on, který odešel před Vánocemi. A parte neslo v záhlaví jasnou zprávu:  Skrze Marii, ke Kristu. Panna Maria byla i u adventu jeho života a přivedla jej ke svému Synu. Děkuji Bohu za jeho příkladný a důvěrný vztah k Panně Marii. Pro nás, její milé děti, je to povzbuzení, abychom i my ji důvěřovali tak, jak Panna Maria důvěřovala Bohu. A to je cesta víry, obrácení a spásy. Amen.
    V Olomouci 15.ledna 2020
    P.František Dobeš, duch.vůdce Comitia Legio Mariae,                  Olomouc

 
 
Per Mariam ad Jesum!