Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

Boží milost

17. listopadu, 2012duchovní čtení

 

Byl jednou jeden kněz jménem George Thomas a žil v malém městečku Nové Anglie.

O jedné velikonoční neděli, přišel do místního kostela a vlekl sebou rezavou, poprohýbanou, starou ptačí klec a postavil ji na ambon. Čekající věřící zvedali obočí, co se bude dít a kněz jako odpověď na jejich tázavé pohledy spustil: "Včera jsem se procházel městem, když jsem uviděl malého kluka kráčejícího proti mně, houpaje touto starou klecí. Na dně klece byli tři malí ptáci, chvějící se strachem a zimou. Zastavil jsem kluka a ptám se ho: "Co tam máš, synu?" "Ále jenom takové staré ptáky," přišla odpověď. "A co s nimi chceš dělat?" jsem se zeptal. "Ále, vemu je domů a budu s nimi blbnout" on odpověděl. "Budu je postrkovat,píchat do nich a škubat jim brka, aby spolu bojovali; bude to fajn, opravdu si s nima užiju!" "Ale dřív nebo později tě to přestane bavit; co s nimi pak uděláš?" "Ó to bude švanda, pustím na ně naši kočku, ta má ráda ptáky, tak jí je dám." Polkl jsem na prázdno a na okamžik zmlkl. Pak jsem se ho zeptal: "Kolik chceš za ty ptáky, hochu?" "Jé, proč, vždyť ty ptáky nepotřebujete, pane!Vždyť to 'sou jen oškliví, staří, polní ptáci; nezpívají, dokonce ani nejsou hezcí." "Tak kolik," zeptal jsem se znovu. Kluk usoudil, že jsem asi blázen a vyhrkl: "10 dolarů?" Tak jsem sáhl do kapsy a vytáhl jsem desetidolarovku. Strčil jsem ji klukovi do ruky. V cuku letu byl pryč. Zvedl jsem ze země klec a opatrně jsem ji zanesl na konec aleje, kde byl malý flíček trávníku. Postavil jsem klec na zem, a otevřel dvířka. Prsty jsem ťukal na dráty klece a opatrně jsem ptáčky vysunul ven. Radostně odletěli.Tak, to by byla ta prázdná klec. Ale teď tento příběh.

Jednoho dne Ježíš potkal rozradostněného Satana a ten se s Ním dal do hovoru. Satan právě přicházel ze zahrady Ráje se škodolibou radostí a chvástáním. "Ano, Pane, právě jsem dostal svět plný lidí do své moci. Nachystal jsem past, připravil návnadu a jsem si jistý, že nikdo neodolá. Dostanu je všecky!" "Co s nimi budeš dělat?" zeptal se Ježíš. Satan odvětil: "Ó, bude to švanda!Naučím je ženit se a rozvádět, jak nenávidět a zneužívat a podvádět jeden druhého, jak pít a kouřit, užívat drogy a proklínat. Naučím je vynalézat stále horší zbraně a bomby a mistrně zabíjet jeden druhého. Opravdu, bude to pro mne obrovská legrace. "A cos nimi uděláš, až je tomu všemu naučíš?" zeptal se Ježíš. Satan mlaskl a slastně odvětil: "hmm, všecky je pak zabiju" a oči mu pyšně zasvítily. "Kolik za ně chceš?" zeptal se Ježíš. "Ale nechtěj takové lidi; nejsou dobří. Proč je chceš, vždyť oni tě úplně nenávidí. Poplivou tě, budou ti spílat a zabijí tě. Nechtěj takové lidi !!" "Kolik?" zeptal se Ježíš znovu. Satan mrskl okem po Ježíši a jízlivě se usmál: "Všechnu tvou krev, slzy a tvůj život." Ježíš řekl:" Staň se!" a zaplatil cenu. Kněz zvedl klec a odešel od ambonu.

17.8.2011

z angličtiny přeložil Miroslav Tomeček

 
 
Per Mariam ad Jesum!